Om RTP

Norrköpings lokalförening i Personskadeförbundet RTP

Gamla Övägen 23, 603 79 Norrköping
Tel.: 011 – 12 15 67

Postgiro: 26 92 50 – 7
E-post: info@rtp-norrkoping.se
Hemsida: http://www.rtp-norrkoping.se

Föreningens arbetsområde utgörs av: Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Föreningen bildades 1984, och har c:a 150 medlemmar. Vårt kansli finns på Thapperska Skolan Gamla Övägen 23, 603 79 Norrköping där det även finns andra handikappföreningar i angränsande lokaler. Här har vi tillgång till samlingssalar. Föreningen har representanter i bl.a. HSO, kommunala handikappråden i Norrköping och Söderköping. Styrelsen har möte minst 4 gånger om året plus årsmöte. Vill du att styrelsen tar upp något, skriv eller ring till kansliet!