Styrelse, förtroendevalda

Styrelse:
Befattning Namn Telefon, E-post
Ordförande: Margot Carlsson 0705-83 33 74
Vice ordförande: Göran Lundström 011-33 19 08
0703-25 29 59
Sekreterare: Ingela Andersson 0738-96 66 66
Kassör: Bahram Dashtebozorg 0707-89 19 60
Ledamot: Lisbeth Artilles 0767-84 71 64
Valberedning:
Sammankallande: Pehr Carlsson 0706-91 46 82
Edibe Gezici 011-12 56 33
Ulla Lundström 011-33 19 08
Revisorer:
Carl-Fredrik Tersmeden 0125-440 11
Stig Bredberg 0730-33 24 27